רשימת התורמים

רשימת התורמים

תעשייה אווירית לישראל 

חברת בזק - אגף הדוברות וההסברה ואגף הלוגיסטיקה

אלבקס ישראל בע"מ

Super Derivatives בע"מ

פיקום מערכות תוכנה בע"מ

פ.מ.י פרימיום בע"מ

מחלקת קשרי קהילה - בית הנשיא

מכון וייצמן למדע

קבוצת IDB 

Dreamview תוכנה

חברת DSP

חברת ASUS

רשת באג מחשבים