תרומה ועזרה

נשמח לקבל כל תרומה ועזרה מצד הציבור. העמותה היא ללא כוונות רווח ואין בה מקבלי משכורת.

כל כספי התרומות מופנים לתיקון המחשבים ולעלויות הלוגיסטיקה שלהם לבתי המשפחות.